E2 Migreringsplan

Formål
På EA niveau er det en højniveau projektplan for de kommende års migreringsprojekter. Hvert enkelt grovestimeres, en detaljeret projektplan udarbejdes senere.
I et konkret løsningsprojekt er det tilsvarende en overordnet plan for, hvordan man kommer fra AS IS til TO BE siuationen.

Input
Migreringsplanen henter sine rammer fra E1. Migreringsstrategi og detaljeret input fra en lang række af de andre aktiviteter: C1. Informationsarkitektur, C2. Applikationsarkitektur, C3. Servicearkitektur, C4. Teknologiarkitektur, D1. Restriktioner, D2. Muligheder, D3. Gap analyse.
Desuden er der en input/output-reference til A5 Programmer og projekter.

Output
Output er på EA niveau en Migreringsplan (E2.1), der typisk omfatter:

 • Projektoversigt: Hvilke strategiske EA projekter skal gennemføres over de næste 3-5 år, og hvad er deres indbyrdes afhængigheder og rækkefølge de implementeres i.
 • Projektbeskrivelse af de enkelte projekter: aktiviteter og mål med projektet, beskrivelser af projektkrav til resourcer (personer/kompetencer, software/hardware-krav, osv.), grovestimater på tidsplaner (start/slut, mandmåneder, osv.) og priser, mulige interne og eksterne leverandører, osv.

I et konkret og afgrænset løsningsprojekt vil perspektivet naturligvis være mere snævert, hvorfor man her kan tale om delprojekter eller aktiviteter, arbejdspakker og leverancer.

Metode
Aktiviteten omfatter blandt andet:

 • Prioritering af projekter/delprojekter
 • Identificering af migrerings/arbejdspakker (fx “Anskaffelse af it-løsning”, ”Oplæring af medarbejdere i anvendelse af applikationer”, “Indførelse af nye arbejdsgange”, “IP telefoni”, “sammenlægning af AD-struktur”)
 • Udvikling af en grov migreringsplan.

Der kan tages udgangspunkt i de følgende forhold, hvoraf mange er belyst i foregående EA trin (angivet i parentes hvor svar bl.a. vil kunne findes):

 • Hvilke afhængigheder er der mellem dette projekt og andre projekter og aktiviteter (bør findes beskrevet i D1 og D2)?
 • Hvilke produkter er der behov for (C1, C2, C3 og C4)?
 • Hvilke komponenter skal udvikles (B3, C4)?
 • Har vi de fornødne ressourcer til en sådan udvikling?
 • Hvilke åbne standarder skal produkter og komponenter understøtte (C3, C4)?
 • Hvornår er de tilgængelige?
 • Er produkterne ”holdbare” – dels fordi teknologien og standarderne, der understøttes er fremtidssikret og dels fordi leverandøren er ”troværdig”.
 • Hvad vil det koste at uddanne brugerne i nye systemer?
 • Hvad koster migreringen og hvilke fordele får vi? Opdel fordele i konkrete og målbare og ”ikke målbare” (D2).
 • Er migreringen praktisk mulig (D1)?

Migreringsplanen kan med fordel dokumenteres i et Gant-chart, med tilhørende detaljer for de enkelte projekter.

Gode råd
Modellen kræver ikke detailplanlægning af de enkelte (migrerings)projekter, men kræver derimod et vist kendskab til de forskellige projekter.
Fx ”indførelse af IP telefoni”, ”opgradering af netværks infrastruktur” og ”teknisk infrastruktur” vil formentlig have overlappende funktionalitet og krav til hinanden. Dette skal afklares i dette trin og kræver en vis grovplanlægning og analyse.

Leave a Comment