Applikationsdesign og kode

d3

Dokumentation der specificerer strukturen af applikationer – deres komponentopdeling og brug af services, samt hvordan tekniske services bruges til at levere forretningsservices. Omfatter kode.

Komponentopdelt applikationslandskab

Dokumentation af applikationskomponenter, der identificerer services, der er implementeret flere steder, med henblik på at de kan implementeres kun ét sted. Komponentlandskabet viser løsningsernes komponenter, deres services og hvordan de kan bruges, og kan samtidig hjælpe til at identificere nye komponenter, der kan gøres til services. Det er således et vigtigt overblik i forhold til genbrug af data, funktionalitet og komponenter. Det kan være en nuværende komponentopdeling, og en planlagt fremtidig. Komponentopdeling svarer i virkeligheden til kerneservices på samme måde som kernekomponenter i OIOXML verdenen – dvs. de services/komponenter, der er mest centrale og genbrugelige. Se dokumentationen af Digitaliseringstyrelsen fællesoffenlige infrastrukturløsninger. Perspektivet i disse overblik er eksterne med hensblik på briug af services eller genbrug af komponenter.

(Web)service-forretningsservice map

Dokumentation af hvordan it-services understøtter forretningsservices. Dvs. hvordan de services der er identificeret i dokumentationen Serviceoversigt (C3.1) understøtter de forretningsservices som aktiviteten Forretningsservices (B3) identificerer. Mapningen beskriver hvordan de forretningsmæssige services er realiseret og fremover realiseres af tekniske services, og er dermed et værktøj til at styre hvordan man ændrer de forretningsmæssige services og hvilke forretningsmæssige services der kan påvirkes af at skifte teknisk service-leverandør. Der kan være tale om både nuværende og fremtidige services.

I dette tænkte eksempel fremgår mapningen af tabellen. Den tekniske service “HENT_BORGERSTANDATA” svarer til forretningsservicen “Borger-stamdata”
Teknisk service Hent_Borgerstamdata Reference til:
 Beskrivelse Henter borgerens stamdata i kunderegisteret. I samme søgning afgøres det, om kunden forefindes i GLR. Hvis CVR-nr. ikke findes, retuneres en tom værdi.Hvis en dato specificeres, hentes de stamdata der var gyldige på datoen.

Hvis ingen dato specificeres, hentes aktuelle stamdata.

 Input KundeNøgleDato (Date) B1. Forretningsobjekter
 Output KundeStamdata
 Fejl UkendtKundeUgyldigDato
 Teknisk SLA Svar tid på maksimum 2 sekunder.Systemoppetid 99% i intervallet 6:00-22:00

Systemlukning for vedligeholdelse kan ske i intervallet 22:00-6:00, men højest 10 timer om måneden.

Noter Noter
 Use case reference UC 2.05 Opret autorisationUC 2.07 Anmod om autorisation

UC 5.03 Identificer kunde

UC 5.07 Opret CVR-kunde

UC 5.08 Opret CPR-kunde

UC 5.15 Behandl anmodning om oprettelse som kunde

UC 9.80 Manuel godkendelse af ansøgning

B5. Use cases
Service reference Borger-stamdata

Applikationsdesign
Design af en konkret applikation på et detailniveau, der specificerer funktionalitet og brugergrænseflade. Kan være en modellering eller egentlig eksekverbar kode.
Dokumentationen anvendes til at bestemme og kvalitetssikre dataindhold, funktionalitet, interaktionsdesign og brugervenlighed på et mere eller mindre implementeringsnært niveau. I nogle sammenhænge overlades dette til leverandøren, m,en i mange tilfælde er det relevant at kundens organisation har adgang eller ejerskab til denne dokumentation.

Leave a Comment