Forretningsobjekter

c1

Dokumentation vedrørende
B1 Forretningsobjekter

Dokumentation der identificerer og beskriver forretningens nuværende/fremtidige forretningsobjekter og de forretningsspørgsmål, man skal kunne besvare.

Beskrivelse
Dokumentation der beskriver forretningsobjekter, evt. med de vigtigste attributter og de væsentligste relationer mellem forretningsobjekter. Der er her typisk ikke tale om en egentlig logisk datamodel (et entitets-relationsdiagram).

Rationale
Et projekt skal udforme en forretningsobjektmodel, fordi den er med til at fastlægge scope for projektet. Med en model med centrale forretningsobjekter vil man umiddelbart kunne idenficere hvilken afhængighed projektet har til andre løsninger.
Især vigtig hvor veldefinerede data skal kunne udveksles mellem systemer / komponenter. Også værdifuld som grundlag for sikkerhedsvurdering.

Implikationer
Projektet skal respektere objektmodeller fra andre domæner eller forretningsservices. Når objektmodellen er udarbejdet skal den forelægges for de aktører, der forvalter de eksterne objekter eller forretningsservices. Hvis man ikke udviser respekt for fremmede forretningsobjekter, får man dyre integrationer.
I referencearkitekturer tegnes egne forretningsobjekter røde og fremmede blå.
Når en løsning forvalter et forretningsobjekt skal afhængigheden til fremmede (blå) beskrives som relationer. Hver relation giver anledning til en interessent og en systemmæssig afhængighed.

Eksempler
Borger: En borger i kommunen. Identificeret ved CPR-nummer, og yderligere karakteristika er navn adresse og telefonnumre.
Henvendelse: Enhver form for henvendelse fra en borger. I denne sammenhæng indgår anmodning om kontanthjælp og boligtilskud. En hændelse skal kunne identificeres ved en unik hændelsesidentifikation.

Sagsbehandler: En ansat i kommunen der modtager henvendelser og opretter en eller flere sager baseret på disse. Sagsbehandleren er identificeret ved et medarbejdernummer.

Nedenstående eksempel er et overordnet konceptuel begrebsmodel for arbejdet med grunddata. Og derefter ses en lidt mere logisk model med relationer i form af kardinaliteter.

forretningsobjekter1

forretningsobjekter2

 

Forretningsspørgsmål

Dokumentation af de væsentlige forretningsspørgsmål, som organisationen har brug for at kunne få besvaret. Et forretningsspørgsmål er ét, som det er vigtigt for en bruger at kunne få besvaret for at kunne udføre sit arbejde. Forretningsspørgsmålene er vigtige for at bestemme, hvilke forretningsobjekter der skal være styr på. Det vil f.eks. kunne indebære fælles begrebs- og datadefinitioner.

Dokumentet har også betydning for de mere detaljerede beskrivelser, som f.eks. laves i forbindelse med Use cases og udviklingen af den detaljerede Informationsarkitektur. Dette dokument kan ofte med fordele laves i relation til aktiviteten Udfordringer, da det kan bidrage til at identificere de konkrete udfordringer i de situationer, hvor det netop er indenfor data, at der er udfordringer.

Forretningsspørgsmålene kan gerne prioriteres efter hvilken værdi, som det giver for organisationen at kunne have dem besvaret.

Eksempler på forretningsspørgsmål kunne være:

  • Hvordan ligger indkomstfordelingen i region X, og hvordan har den ændret sig?
  • Hvordan er aldersfordelingen i denne kommune?
  • Hvor er det billigst at behandle sygdom Y?
  • Har denne borger tidligere haft lignende sager med det offentlige?
  • Har patienten tidligere fået konstateret lignende symptomer?
  • Hvilke af ministeriets lejemål udløber inden for et halvt år?

Leave a Comment